Encyklopedie Plzně

Václav Trojan

  Václav Trojan


  • * 24.4.1907 Plzeň – † 5.7.1983 Praha


  • hudební skladatel


  • zajímavé okolnosti

   autor hudby k loutkovým a kresleným filmům Jiřího Trnky


  • vzdělání

   1919–1922 nižší reálné gymnázium v Praze a v Brandýse nad Labem
   1923–1927 konservatoř Praha (hra na varhany u B. Wiedermanna, skladba u Jaroslava Křičky, dirigování u Otakara Ostrčila a P. Dědečka)
   1927–1929 mistrovská škola (žák Josefa Suka a Vítězslava Nováka)

  • jiné pocty

   1967 zasloužilý umělec
   1982 národní umělec


  • zaměstnání

   soukromý učitel hudby
   1935–1937 kapelník a skladatel Dětského divadla Míly Melanové
   1937–1945 hudební režisér a později referent zábavné hudby Čs. rozhlasu
   1945–1946 hudební dramaturg státního kresleného filmu
   od 1949 lektor divadelní a filmové hudby na Akademii múzických umění v Praze
   Rozsáhlá vlastní tvorba


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Trnka


  • autor

   as, ŠPf


Aktualizováno: 19. 03. 2020