Encyklopedie Plzně

Václav Uchytil

  Václav Uchytil


  • * 24.9.1898 Plzeň – † 23.5.1984 Plzeň


  • výtvarník a numizmatik


  • zajímavé okolnosti

   popularizoval historii mezi mládeží


  • vzdělání

   obecná škola v Tylově ulici při mužském učitelském ústavu
   čtyři třídy klasického gymnázia v Mladé Boleslavi
   od pátého ročníku gymnázium v Plzni


  • zaměstnání

   od 1919 u státní finanční správy (nakonec ředitel)
   1948 vystoupil ze státní služby a založil Plzeňské dílo

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen spolku Marold v Praze
   1920 založil v Plzni Klub umění apráce
   1960–1984 předseda plzeňské pobočky České numismatické společnosti
   1956–1974 vedl dětský historický kroužek, 1962–1972 s ním prováděl (pod odborným dozorem) archeologický výzkum hradu Věžka


  • poznámky

   Za první republiky pomáhal zakládat zoologickou zahradu IRIS.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Uchytilová (Seidlerová)
   sňatek: 10. 12. 1921 Plzeň


  • děti

   Heliodor Uchytil
   Marie Uchytilová-Kučová (Uchytilová)


  • související odkazy

   https://tritius.plzen.eu/


  • autor

   as, Fan


Aktualizováno: 30. 03. 2020