Encyklopedie Plzně

František Obit

  František Obit


  • * 13.11.1867 Hlubošín – † 15.10.1935 Plzeň


  • hudebník


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Příbrami
   studia u křížovníků v Praze (dva roky)
   vyučil se kupcem


  • zaměstnání

   zaměstnanec soudu v Chebu
   kancelista ve Štětí
   od 1907 zaměstnán v Plzni jako revident okresního soudu (správce pozemkových knih)


  • poznámky

   Vojenskou službu vykonal jako elév ve Vídni, později v Budapešti, kde navštěvoval dva roky konzervatoř a byl již výkonným hudebníkem. Po vojenské službě vstoupil do státní služby.

   Svoji hudební činnost a zejména pak skladatelskou rozvinul zejména v Plzni. Byl výkonným hudebníkem, zejména houslistou. Déle učil hře na harfu a trombon. Hrál v orchestru a také dirigoval. V Plzni hrál v Měšťanské besedě, v orchestru čsl. drah a v divadle po V. Talichem. Sám komponoval od studentských let (1883). zejména polky, valčíky a pochody. Hlavní část jeho hudby je věnována hudbě pohybové, kterou komponoval pro Dělnickou tělocvičnou jednotu. Kromě toho skládal pro plzeňské pěší pluky č. 18 a č. 35. Také pomáhal vojenskému kapelníkovi a hudebnímu skladateli Josefu Horákovi, vojenskému kapelníkovi v Plzni, který v Budapešti nastoupil na Obitovo místo.


  • obrazy

   img1286.jpg img1285.jpg img1287.jpg img1288.jpg img1272.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Obit František"


  • partneři

   Marie Obitová (Schöfnerová)
   sňatek: 15. 10. 1898 Mariánské Lázně


  • děti

   Arnoštka Markéta Ponicová (Obitová)
   Barbora Vyhnálková (Obitová)
   Berta Eleonora Jelínková (Obitová)


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 14. 08. 2023

František Obit. Zdroj: Archiv města Plzně, Obit František, kart. HU 263/50, i. č. 39/1.