Encyklopedie Plzně

František Pecháček

  František Pecháček


  • * 1813 Praha, Vávrovy mlýny – † 3.8.1888 Plzeň


  • purkmistr města Plzně


  • vzdělání

   školy v Plzni
   krátce technika ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   1885 rytířský kříž Františka Josefa


  • zaměstnání

   od 1860 člen městské rady
   1873–1888 purkmistr

  • odborné a zájmové organizace

   poručík v národní stráži
   člen výboru Slovanské lípy
   zástupce patrona při chrámu sv. Bartoloměje
   předseda výboru spořitelny města Plzně
   předseda kuratoria městského muzea, sirotčince, obou místních školních rad
   člen okresního zastupitelstva plzeňského a rokycanského inspektor
   čestný setníkem c. k. priv. měšťanského sboru ostrostřeleckého v Plzni
   starosta a čestný člen Měšťanské a Řemeslnické besedy
   člen mnoha dalších vlasteneckých i podpůrných korporací


  • hrob

   hřbitov u sv. Mikuláše


  • poznámky

   Sourozenci:
   - Albína (15. 12. 1816 Plzeň)
   - Petr (*29. 4. 1818 Plzeň)
   - Marie, (*10. 2. 1821 Plzeň), sňatek s Bedřichem Klotzem (* 1814)
   - Ludmila (* 12. 4. 1823 Plzeň)
   - Josef (* 23. 3. 1824 Plzeň – 27. 6. 1824 Plzeň)
   - Juliana (*12. 4. 1826 Plzeň, provdaná Bácová
   - Jan (*9. 3. 1829 Plzeň), vrchní štábní lékař
   - Adolf (*26. 7. 1831 - zemř. 25. 5. 1838)
   - Petronela (*14. 12. 1832 Plzeň – 16. 9. 1912 Plzeň), provd. za Josefa Benešovského
   - Alexandr (* 26. 2. 1834 – 12. 5. 1834)


  • pojmenované ulice

   Pecháčkova (Skvrňany)
   - Pecháčkovy sady (Plzeň)


  • partneři

   Anna Pecháčková (Böhmová)
   sňatek: 22. 11. 1847 Plzeň


  • děti

   Bořita Pecháček
   Otakar Pecháček
   Božena Wamberová (Pecháčková)
   František Pecháček


  • rodiče

   Jan Pecháček
   Marie Pecháčková (Šubrtová)


  • události

   21. 8. 1888
   Nový purkmistr 7. 9. 1874
   Třetí návštěva Františka Josefa I. v Plzni 30. 4. 1874
   Volba nového purkmistra


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 16. 05. 2019