Encyklopedie Plzně

Šimon Plachý

  Šimon Plachý


  • * 1560 Horšovský Týn – † 8.10.1609 Plzeň?


  • radní písař, radní, primátor a kronikář


  • šlechtický predikát

   z Třebnice


  • zajímavé okolnosti

   autor Pamětí plzeňských


  • zaměstnání

   písař
   radní
   primátor 1606–26. června 1609
   kronikář


  • poznámky

   Byl synem horšovskotýnského měšťana, který dostal v roku 1567 od císaře Maxmiliána přídomek z Třebnice. Studoval v cizině na katolických akademiích, dosáhl hodnosti magistra. Po svatbě se v roce 1587 přistěhoval do Plzně, kde se stal prvním radním písařem (nejvyšším úředníkem tehdejší správy Plzně) a měšťanem. Několikrát byl zvolen poslem do pražského sněmu. V letech 1606–1609 býval členem městské rady a zastával funkci purkmistra. Působil také jako městský archivář a kronikář. Napsal dějiny města Plzně do roku 1604, které se dochovaly v rukopisu a byly vydány díky Josefu Strnadovi pod názvem Paměti Plzeňské M. Šimona Plachého z Třebnice v r. 1883.


  • pojmenované ulice

   Plachého (Plzeň)


  • prameny, literatura


  • děti

   Jiří Plachý
   Syn.


  • ulice

   Plachého


  • stavby

   Bezděkovský dům
   náměstí Republiky 7/95
   majitel domu na konci 16. století


  • související odkazy

   https://tritius.plzen.eu/authority/


  • autor

   DM, ŠPf


Aktualizováno: 30. 04. 2020