Encyklopedie Plzně

František Koliha

  František Koliha


  • * 16.11.1909 Plzeň – † 11.4.1985 Plzeň


  • malíř, středoškolský profesor


  • zajímavé okolnosti

   Mezi jeho žáky na středních školách patřili: Miroslav Horníček, Jaroslav Pleskal či Karel Frauknecht.

   Věnoval se také hudbě a sám byl aktivním hráčem naviolu.


  • vzdělání

   II. státní reálka v Plzni
   1927–1932 Akademie výtvarných umění v Praze (u prof. J. Loukoty a J. Obrovského)
   1931 získal cestovní stipendium akademie do Paříže
   1933 Český vysoké učení technické - mimořádný posluchač

  • vyznamenání a pocty

   1969 titul zasloužilý učtel


  • dílo

   společné výstavy členů SZVU
   1942 účast výstavě Hosté Mánesa v Praze
   1947 uspořádal vlastní soubornou výstavu v Plzni, kde se konala i výstava k jeho sedmdesátým narozeninám v galerii Dílo - Červené srdce s úvodem Miroslava Horníčka

   Spolupracoval také s tiskem (ilustrace pro časopis Hvězda, Pražský ilustrovaný zpravodaj či Sluníčko) a vytvořil řadu plakátů.


  • zaměstnání

   profesor kreslení a deskriptivní geometrie v Mělníce
   profesor kreslení na II. státní reálce, poté na státním reálném gymnáziu, jedenáctileté střední škole v Doubravce a v dnešní Petákově ulici
   1955–1958 působil ve Státním projektovém ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Plzni
   od 1960 výtvarný pedagog na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni

  • odborné a zájmové organizace

   od 1931 člen SZVU v Plzni
   řádný člen Svazu čs. výtvarných umělců
   člen skupiny Kontakt


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Frauknecht
   jeho žák Miroslav Horníček
   jeho žák Jaroslav Pleskal
   jeho žák


  • autor

   ŠPf, Fan


Aktualizováno: 19. 02. 2020