Encyklopedie Plzně

Jan Koula

  Jan Koula


  • * 9.2.1855 Český Brod – † 18.5.1919 Praha


  • český architekt, výtvarník a muzejník


  • zajímavé okolnosti

   1903–1912 restauroval plzeňskou radnici


  • vzdělání

   1866–1872 Vyšší česká reálka Praha
   1872–1877 České vysoké učení technické Praha
   1877 Akademie výtvarných umění ve Vídni


  • zaměstnání

   od října 1878 asisten na katedře architektury na České technice v Praze
   1880 docent
   1885 mimořádný profesof
   1897 řádný profesor kreslení architektinického a ornamentálního na české technice
   1902–1903 rektor
   1892 jmenován kustodem sbírek archeologických a národopisných Muzea království českého
   od 1895 ředitel Muzea království českého

  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel a v letech 1904–1908 předseda Klubu Za starou Prahu


  • hrob

   Český Brod


  • poznámky

   Rekonstrukce plzeňské radnice.

   Když v roce 1902 krajský soud budovu radnice opustil, bylo to signálem k rozsáhlé rekonstrukci poměrně zchátralého objektu. Vypsané soutěže na restaurování objektu se zúčastnil přední český odborník na renesanční stavby profesor Jan Koula a architekt Antonín Balšánek. Vítězný návrh prof. Kouly mj. vložil do budovy nové tříramenné reprezentační schodiště, na němž bylo využito serliovských motivů, a zároveň došlo i k úpravě exteriérů. Byl odstraněn balkonek nad vstupem a průčelí pokryto sgrafity s obrazy českých králů i alegorickými motivy. Oproti původnímu Koulovu návrhu průčelí nad hlavní římsou zůstalo nakonec neomítnuto. Místo navrhovaných slunečních hodin do středu atiky byly obnoveny hodiny věžní.
   Původní sgrafita se dochovala v nepatrných torzech. Jednalo se pravděpodobně o starozákonní náměty Stvoření člověka, Adam a Eva, Kain a Ábel a Oběť Izákova. Vídeňská c. k. centrální komise pro restaurování památek doporučovala sice při přestavbě zbavit průčelí i štíty omítky a nechat zdivo řezné, neomítnuté, avšak konzervátor pro Plzeň i městská rada došli k přesvědčení, že tyto plochy by neomítnuty působily nepatřičně a bylo rozhodnuto průčelí vyzdobit sgrafity podle návrhu profesora Jana Kouly. Ten také sám za pomoci svého asistenta profesora arch. Františka Xavera Ledviny podle vlastních kartonů sgrafita provedl.

   Novorenesanční úpravy arch. Kouly respektovaly citlivě původní renesanční ráz budovy, nepřinesly znehodnocující zásahy a obohatily stavbu o řadu historizujících uměleckořemeslných děl.


  • osoby

   Hanuš Zápal
   zaměstnanec


  • partneři

   Anna Koulová (Macasyová)
   sňatek: září 1882


  • děti

   Viktorie Koulová (Koulová)
   Jan Koula


  • rodiče

   František Koula
   Karolina Koulová (Bednaříková)


  • stavby

   Radnice
   náměstí Republiky 1/1
   1907–1914 restaurování a modernizace radnice a Císařského domu
   Císařský dům
   náměstí Republiky 41/290
   1907–1914 restaurování a modernizace radnice a Císařského domu


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 30. 10. 2020