Encyklopedie Plzně

Josef Chudáček

  Josef Chudáček


  • * 23.1.1883 Chrást – † 16.4.1944 Plzeň


  • učitel, komorní a bursovní rada v Plzni


  • zajímavé okolnosti

   usiloval o vznik kostelů na plzeňských předměstích a v nově připojených obcích; propagoval katolický náboženský život na Plzeňsku


  • vzdělání

   do 1893 chrástecká škola
   1894–1897 měšťanská škola v Plzni
   1897–1901 učitelský ústav v Plzni
   1904 krátké studium v Paříži
   1905–1907 mimořádný posluchy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


  • dílo

   Byl publikačně činný a psal zejména do Českého západu, ale redigoval časopis Šťastná rodinaDětský svět. Mimo jiné psal povídky a pohádky pro mládež.


  • zaměstnání

   po maturitě učitel v Doubravce a posléze v Plzni
   po první světové válce se nechal penzionovat (1925) a vedl rodinný mlýn v Bukovci
   komisionářský obchod s obilím (proto nazýván komorním a bursovním radou)

  • politická orientace

   Československá strana lidová

  • odborné a zájmové organizace

   angažoval se v katolických spolcích a hnutích
   III. řád sv. Františka

   rada Obchodní a živnostenské komory v Plzni
   člen představenstva Ústředního družstva mlýnů
   předseda Lidového nákupního a prodejního družstva v Plzni
   ředitel Lidové záložny v Plzni


  • poznámky

   Za první světové války narukoval, ale pro chatrné zdraví a naléhání plzeňských škol byl v lednu 1915 poslán zpět do Plzně.


  • obrazy

   img1080.jpg img1081.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Václav Chudáček
   strýc


  • sourozenci

   Václav Chudáček


  • související odkazy

   https://www.portafontium.eu
   záznam o narození


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 19. 01. 2023

Josef Chudáček, 1901. Zdroj: AMP, Rodinný archiv Chudáčků, rkp. 22c195.