Encyklopedie Plzně

Vladimír Havlic

  Vladimír Havlic


  • * 3.4.1944 Plzeň – † 7.9.2004 Plzeň


  • akademický malíř, autor článků o historii a knih


  • zajímavé okolnosti

   Výrazně se zasloužil o obnovení a dokončení Památníku národního osvobození v Plzni.


  • vzdělání

   1950–1958 základní škola
   1956–1958 soukromé hodiny u plzeňského malíře V. Modrého
   1958–1962 Střední odborná škola výtvarná v Praze
   1963–1969 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
   1969 diplom s titulem akademický malíř

  • jiné pocty

   1982 odměna Českého svazu výtvarných umělců Praha za malířskou tvorbu
   1983 čestné uznání na sympoziu Hornická Příbram
   1984 zlatá plaketa za loutkářskou práci
   1986 2. místo za ilustrace v soutěži Melantrichu
   1992 Cena města Plzně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1971–1980 aranžér obchodního domu Centrum v Doubravce
   Dům dětí a mládeže v Doubravce
   Lidová škola umění v Plzni (výuka kresby)
   1978–1980 katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni (odborný asistent pro výuku kresby a grafiky)
   od 1978 člen Svazu československých výtvarných umělců
   od 1980 působil ve svobodném povolání
   1994–1998 nezávislý poslanec za KDU-ČSL, členem zastupitelstva města Plzně (kulturní a památková komise)
   1994–1996 člen rady a zastupitelstva ÚMO 2 Plzeň - Slovany

  • odborné a zájmové organizace

   amatérský loutkový soubor Špalíček (navrhuje výpravy)
   člen Aktivu mladých výtvarníků SSM při ZKO SČVU
   1984 spoluzakladatel Klubu Augusta Sedláčka v Plzni, spolupracoval při záchraně a opravě kostela a hřbitova U Všech svatých v Plzni
   Na přelomu let 1989/1990 spoluzakladatelem Unie výtvarných umělců v Plzni.
   1991 spoluzakladatel Spolku Za starou Plzeň, po smrti malíře Jiřího Kovaříka se stává jeho předsedou.
   Z jeho iniciativy obnoven časopis Plzeňsko.
   Spoluzakladatel spolku Humart v Plzni, v lednu 1995 obnovuje spolek Měšťanská beseda.
   Angažoval se v obnově Památníku národního osvobozen v Plzni (1989–1999).


  • prameny, literatura


  • objekty

   Pamětní deska kardinálu Josefu Beranovi
   pamětní deska: Křížkova 1/01
   pamětní deska
   Pamětní deska Junáků v Plzni
   pamětní deska: náměstí T. G. Masaryka 12/01 Pamětní deska k prvnímu povstání v zemích východního bloku proti komunismu
   pamětní deska: náměstí T. G. Masaryka 13/01


  • stavby

   Dům bývalého arciděkanství, nyní biskupství
   náměstí Republiky 35/234
   autor návrhu vitráže


  • události

   19. 8. 2019
   Výstava GRAFIKA, ILUSTRACE, Vladimír Havlic
   autor vystavovaných děl
   7. 8. 2019
   Výstava KVĚTY NA SKÁLE, Vladimír Havlic - obrazy
   autor vystavovaných děl


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 04. 06. 2020