Encyklopedie Plzně

Rudolf Svačina

  Rudolf Svačina


  • * 26.2.1900 Koloveč – † 28.12.1997 Domažlice


  • vesnický učitel s rozvinutou veřejnou činností


  • zajímavé okolnosti

   1946 nominován za národně socialistickou stranu do Ústavodárného národního shromáždění

   po únoru 1948 byl vyloučen z politického a veřejného života


  • bydliště

   od 1901 Domažlice

  • čestný občan

   Domažlic od 27. 2. 1995


  • vzdělání

   1911–1916 domažlické gymnázium
   1916–1917 obchodní škola v Praze
   1917–1918 církevní učitelský ústav ve Sv. Janu pod Skalou (druhý ročník )
   1918–1920 učitelský ústav v Praze (matura)

  • vyznamenání a pocty

   1996 vyznamenání Za věrnost 1939–1945


  • zaměstnání

   1920–1922 učitel v Úbočí (okr. Domažlice) v trojtřídní škole
   1922–1924 učitel v ústavu pro hluchoněmé děti v Dolní Lukavici u Přeštic
   1924 jmenován definitivním učitelem ve Lšťetí (okr. Domažlice)
   1925/1926 menšinová škola v Bukovicích u Podbořan
   1926–1939 definitivní řídící učitel v Kvíčovicích (okr. Domažlice)
   1939–1940 pomocná škola v Domažlicích
   1945 ředitel obecné školy chlapecké v Domažlicích
   soudce z lidu u Mimořádného lidového soudu v Plzni
   duben 1848 přeložen na obecnou školu ve Stodu
   1949/1950 ředitel zvláštní školy v Poběžovicích
   1950–1960 ředitel zvláštní školy v Horšovském Týně
   od 1960 v důchodu

  • politická orientace

   Národně socialistická strana

  • odborné a zájmové organizace

   jednatel Sokola v Kvíčovicích
   starosta sokolského okrsku Staňkova
   člen předsednictva sokolské župy Šumavské
   důvěrník strany národně socialistické
   člen obecního zastupitelstva
   jednatel okresní učitelské jednoty Budeč
   člen předsednictva výboru Zemského ústředního spolku učitelů v Praze
   vedoucí dudácké muziky Chodská družina
   jednatel odboru Národní jednoty pošumavské

   Pracoval v odborných učitelských organizacích. Angažoval se v kulturním životě vesnice (Kampelička, hasiči, divadlo, Sokol), a to vždy jako organizátor a funkcionář


  • poznámky

   Zatčen z 22. na 23. 3. 1940. Vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg až do 13. 12. 1941, kdy byl propuštěn. Opětovně zatčen 28.5. 1943, tentokráte vězněn v Klatovech a následně v Terezíně. Domů se navrátil 10. 5. 1945.

   Věnoval se národopisné práci, ale také politice a redaktorské činnosti. Od mládí se věnoval chodskému národopisu a sbíral po vesnicích zprávy od pamětníků, které uložil v rukopise Chodský rok. Byl ale i výborný houslista, který zorganizoval dudáckou kapelu (v rukopise dvoudílné dílo Dudáci a dudácká muzika). Jako redaktor vydával noviny pro školní mládež Mladé snahy a po druhé světové válce Kraj pod Čerchovem. Dále vydal celkem na 56 publikací a přírušek zejména pedagogického a národopisného charakteru.


  • obrazy

   img1037.jpg img1038.jpg img1039.jpg img1040.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Svačina Rudolf"


  • související odkazy

   https://domazlice.knihovny.net


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 26. 07. 2019

Rodina Rudolfa Svačiny - Rudolf (vlevo), jeho bratr Standa (vpravo) a Pepa (tříletý) s rodiči, rok 1910. Zdroj: Archiv města Plzně, fond Svačina Rudolf, kart. LP 679.