Encyklopedie Plzně

Oktavian Wagner

  PhDr. Oktavian Wagner


  • * 4.7.1869 Mirošov – † 25.2.1919 Beroun


  • učitel


  • pseudonym

   O. Zamojský / Prokop z Bohutína / O. Mirov


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1919 byl povolán do Pedagogického ústavu Komenského při ministerstvu školství a národní osvěty, ale zemřel dříve.


  • vzdělání

   pražské gymnázium v Žitné ulici
   1890–1895 Filosofická fakulta Karlo-Ferdinandovy university v Praze, studium češtiny a němčiny (disertace věnovaná německému básníku Friedrichu Gottlibu Klopstockovi)
   1893 půl roku na Filosofické fakultě v Krakově a další půl rok ve Vídni


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1895–1897 suplující učitel na české státní reálce na Malé Straně v Praze, v srpnu 1897 ustanoven skutečným učitelem pro řeč českou a německou
   1897/98 česká průmyslová škola státní v Plzni (čeština, němčina a písemnosti)
   od 1898 učil v Praze na průmyslové škole
   1903–1906 vládní komisař škol pokračovacích
   1910 zvolen ředitelem gymnázia v Berouně

  • politická orientace

   člen Masarykovy realistické strany

  • odborné a zájmové organizace

   člen Ústředního spolku českých profesorů


  • poznámky

   Věnoval se řešení otázky dívčího vzdělávány. Do roku 1905 existoval pouze učitelský ústav v Praze, Plzni a od roku 1905 v Litomyšli. Dívky mohly získat vzdělání pouze soukromé nebo řeholní. Dívčí gymnázium Minerva nemohlo všechny uspokojit. Wagner navrhl a zorganizoval akci za dívčí vzdělávání, pročež počet dívčích středních škol vzrostl.


  • obrazy

   img1041.jpg


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   http://is.cuni.cz
   https://ebadatelna.soapraha.cz/
   záznam úmrtí https://www.portafontium.eu
   záznam narození


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Oktavián Wagner, asi 1919. Zdroj: Archiv města Plzně, Rodinný archiv Wagnerů, sign. LP 567, i. č. 349.