Encyklopedie Plzně

Tomáš Zelender

  Tomáš Zelender


  • Kadaň – † po 1615 Plzeň


  • obchodník a nákladník piva vaření, konšel, primas


  • šlechtický predikát

   z Prošovic


  • zajímavé okolnosti

   Dne 11. 5. 1594 jako primátor města předával Rudolfovi II., který zavítal do Plzně při cestě do Řezna na říšský sněm, městské klíče a červenou městskou pečeť.
   V roce 1578 byl jako člen městské rady pohnán před větší zemský soud plzeňskými nekatolickými měšťany Rajským a Fogtem, že je městská rada utiskuje pro jejich víru, což se příčí zemskému zřízení.
   Roku 1618 velel měšťanské hotovosti při obraně Plzně proti vojsku generála Mansfelda až do dobytí Plzně dne 21. 11. 1618.


  • měšťan od

   4. 6. 1574


  • jiné pocty

   Predikát z Prošovic zdědil po předcích. Dne 18. 4. 1537 bylo majestátem potvrzeno, že Kašpar Zelender, Jan Jíša a Martin Divišovský byli přijati k erbu Václavem z Prošovic, a zároveň jim byl dán erb: červený štít, v němž z oblaku vyčnívá ruka od ramene oděná, která drží tři bílá pštrosí péra. Přikryvadla jsou červená stříbrná modrá a za klenot je táž ruka s péry jako ve štítu.


  • zaměstnání

   Byl velmi činný ve správě města. 34krát byl zvolen konšelem (1577-1579, 1582-1586, 1589-1610, 1612, 1616-1618). Z toho byl desetkrát primasem (1584 , 1590, 1592, 1593, 1599, 1600, 1605 a 1610, 1616 a 1617), v roce 1589 je v seznamu konšelů uváděn na prvém místě, takže i zde lze předpokládat funkci primase.
   Také v paumistrovském úřadě by 10krát, a to v letech 1577, 1579, 1580-1585, 1598 a 1599.
   V roce 1606 byl krajským berníkem.


  • poznámky

   Rod Zelenderů přišel do Čech snad z Holandska za panování Zikmunda Lucemburského. Jeho otec se jmenoval Kašpar.
   Tomáš se oženil s Evou, rozenou Rajskou z Dubnice. Měl s ní tři děti, syna Tomáše a dcery Lidmilu a Reginu.


  • obrazy

   img0099.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Biografie paumistrů obecních z let 1550–1620"


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Erb Tomáše Zelendera z Prošovic Zdroj: Archiv města Plzně, Rodinný archiv Stehlíků, i. č. 491, sign. 1f65 - Kniha znaků erbovních měšťanů plzeňských Fabiana Františka Stehlíka.