Encyklopedie Plzně

Jan Rudolf Wolfingar

  Jan Rudolf Wolfingar


  • – † 1634 Plzeň


  • plzeňský měšťan, sladovník, nákladník piva vaření, mlynář a zřejmě i obchodník.


  • šlechtický predikát

   z Wolspachu a Ploskovic


  • zajímavé okolnosti

   V polovině června 1618 přijímá jako primátor zprávu, že císař posílá městu vojenskou pomoc pod vedením hejtmana Felixe Dornheima proti Mansfeldovu vojsku. Jako primátor stál v srpnu 1618 v čele plzeňských měšťanů a žoldnéřů při obraně města. Dne 21. listopadu 1618 však Mansfeld Plzeň dobyl. Po porážce Mansfelda u Záblatí (10. června 1619) byl Wolfingar pro pokus o spiknutí mezi zatčenými katolickými patricii. V polovině roku 1620 však je už opět činný na radnici.

  • příčina úmrtí

   mor


  • jiné pocty

   Již předkové Jana Rudolfa se psali z Ploskovic a měli erb: zlatý štít, v němž je modrá kvadrátová zeď se čtyřmi stinkami. Z ní vyrůstá hejduk až po kyčle, v modré sukni, na levém boku má černou pochvu pobitou zlatem. Přikryvadla jsou zlatá modrá, točenice, nad ní je hejduk. Roku 1609 dostal Jan Rudolf erbovní list od Pontana a nadále se psal z Wolfpachu. Majestátem z 24. 9. 1612 mu byl erb potvrzen a polepšen a bylo mu dovoleno, aby se psal z Wolspachu a z Ploskovic. Erb je nyní červeno zlatě dělený, v levém poli je obraz z původního štítu, v pravém červeném poli je šikmé stříbrné břevno a přes něj ruka držící vlka.
   Majestátem z 2. 1. 1626 mu byl přidán srdeční štítek modrý, ozdobený bobkovým věncem, v němž je F.
   Na podzim roku 1624 se zakoupil na rytířském statku Točníků z Křimic, na Prostiboři a Veselí. Roku 1628 musel slíbit městské radě naprostou poslušnost za sebe i potomky, ale již syn Kryštof opustil Plzeň a usadil se na statcích.


  • zaměstnání

   V městské radě zasedal v letech 1614, 1615, 1617, 1618, 1629-1631. Z toho byl čtyři roky primasem (1618, 1629-1631). V paumistrovském úřadě působil v letech 1617 a 1618. Vzhledem k tomu, že v roce 1619 a 1620 nebyla obnovována městská rada, ani jiné městské úřady, pravděpodobně i v těchto letech působil jako paumistr obecní, ovšem kromě doby strávené ve vězení.
   V roce 1610 byl výběrčím posudného v plzeňském kraji.


  • poznámky

   Oženil se se Zuzanou, dcerou Martina Wehrera a Alžběty, podruhé provdané Stehlíkové. Z tohoto manželství se narodil syn Jan Kryštof. Janova matka se jmenovala Justina a otec Jan, prokázáni jsou bratři Kryštof a Adam.


  • obrazy

   img0098.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Biografie paumistrů obecních z let 1550–1620"


  • osoby

   Alžběta Stehlíková


  • stavby

   U Klotzů
   náměstí Republiky 5/6
   vlastnil tento dům
   náměstí Republiky č. p. 205
   náměstí Republiky 31/205
   majitel domu
   Bílé nároží
   Prešovská 20/318
   majitel domu


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Erb Jana Rudolfa Wolfingara z Wolspachu a Ploskovic Zdroj: Archiv města Plzně, Rodinný archiv Stehlíků, i. č. 491, sign. 1f65 - Kniha znaků erbovních měšťanů plzeňských Fabiana Františka Stehlíka.