Encyklopedie Plzně

Jan Scribonius

  Jan Scribonius


  • Horšovský Týn – † 1625 Plzeň


  • řezník, nákladník piva vaření a obchodník


  • rodné jméno

   Píšek

  • šlechtický predikát

   z Horšova


  • zajímavé okolnosti

   V červnu roku 1619 byl uvězněn jako člen městské rady v souvislosti se spiknutím představitelů katolického patriciátu v Plzni proti Mansfeldovi. Od poloviny roku 1620 je už však opět činný v městské radě.


  • měšťan od

   11. 5. 1588


  • vzdělání

   vystudoval právnickou fakultu a stal se doktorem práv

  • jiné pocty

   Již císař Ferdinand dovolil majestátem z 11. 8. 1562, vydaným v říšské kanceláři, knězi Jindřichovi Píškovi a Matěji, jeho bratru, sousedu z Horšovského Týna, aby se psali z Horšova a zároveň jim byl dán erb: štít je modročerveně dělený. Ze spodní poloviny vyniká do horní mezi dvěma zlatými hvězdami z oblaků polovina bílého beránka se dvěma zlatými hvězdami z oblaků polovina bílého beránka se dvěma zlatými rohy. Nad tím je turnajový helm s korunou, přikryvadla jsou bílá červená a zlatá modrá, a nad tím je polovice beránka jako ve štítu.


  • zaměstnání

   V městské radě zasedal jako konšel 28 krát (1591-1604, 1606-1618 a 1621). Primasem se však zřejmě nikdy nestal. V paumistrovském úřadu byl v letech 1605, 1606, 1610, 1613, 1617 a 1618. Vzhledem k neobnovování městské rady v roce 1619 a 1620 je pravděpodobné, že i v těchto letech, pokud nebyl uvězněn, zůstal v paumistrovském i konšelském úřadě.
   V roce 1596 působil jako městský berník.


  • hrob

   kostel Nanebevzetí P. Marie v Plzni


  • poznámky

   Byl synem Matěje Píška z Horšova, jeho strýcem byl administrátor Jindřich Píšek z Horšova, zvaný Scribonius. O jeho přijetí k městu žádal i arcibiskup v roce 1588, zřejmě v souvislosti se snahou o potlačení protestantské menšiny v Plzni.
   Byl pravděpodobně dvakrát ženat. První ženou byla Regina, po roce 1580 se oženil podruhé, a to s Esterou, rozenou Draxlovou, vdovou po Michalu Proyovi z Palatinu. Po svém prvním manželu převzala kramářskou živnost, zdědila po něm také dům (čp. 105) a dům (čp. 205). Měli tři syny a dvě dcery. Syn Karel byl kramářem, umírá 15. 8. 1634. Syn Jindřich se v roce 1613 oženil s Annou, vdovou po M. Kašparu Ladislavu Stehlíkovi z Čeňkova, rozenou Plachou z Třebnice. Jeho druhou ženou byla Dorota, dcera Jiřího Skriníře. Měli syna Ondřeje a dceru Zuzanu. Umírá v roce 1634. Syn Rudolf se v roce 1631 oženil s Dorotou Polyxenou, rozenou Hartmanovou. Dcera Anna se později provdala za Hellepranta, o dceři Dorotě není více zpráv.


  • obrazy

   img0094.jpg img0095.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Biografie paumistrů obecních z let 1550–1620"


  • stavby

   Scriboniovský (Valdštejnský) dům
   náměstí Republiky 12/105
   jeho rod vlastnil dům
   Pražská č. p. 93
   Pražská 2/93
   jeho rod vlastnil dům


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Epitaf Jana Scribonia z Horšova