Encyklopedie Plzně

Šebestián Pechovský

  Šebestián Pechovský


  • * 1545 Horšovský Týn – † 1610 Plzeň


  • obchodník, radní písař, městský radní, primas, učitel češtiny Rudolfa II.


  • šlechtický predikát

   z Turnštejna a Palatinu


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1593 v jeho domě bydlela arciknížata Maxmilián a Matyáš. V roce 1599 při pobytu císařského dvora v Plzni zvolil císař Rudolf II. za svůj příbytek právě dům (čp. 289) na náměstí vedle radnice, který patřil Šebestiánu Pechovskému.


  • měšťan od

   23. 11. 1575


  • vzdělání

   seminář sv. Václava v Praze
   1580–1581 škola v Štrasburku, dále školy ve Špýru, v Praze, v Olomouci
   Studoval klasické jazyky a humanitní vědy

  • jiné pocty

   Již dříve užíval Pechovský erb i titul z Palatinu, udělený zřejmě při nobilitaci některý palatinem. Kdy jej však nabyl, není známo. Teprve 20. 10. 1599 mu byl císařským majestátem daným z říšské kanceláře erb i predikát potvrzen a 19. 1. 1606 rozšířen i na království české. Erb: štít je rozdělen bílým klínem na tři části. V klínu je zlatá korunovaná koule, v pravém červeném poli bílý lev k levé straně obrácený, stojící, v levém modrém poli je zlatý gryf k pravé straně obrácený. Nad štítem je kolčí helm a přikryvadla jsou stříbrná červená a modrá zlatá. Nad tím jsou dvě křídla proti sobě roztažená, pravé modré zlaté a v něm červený pruh s bílým lvem, levé je červené stříbrné a v něm je pruh modrý se zlatým gryfem jako ve štítu. Mezi křídly je zlatý lev, který se předníma nohama dotýká křídel.


  • zaměstnání

   písař a tajemník pražského arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice
   1571–1575 učitel češtiny pozdějšího císaře Rudolfa II.
   V městské radě Pechovský zasedal v letech 1578-1584, 1586-1610, tedy 32krát. Osmkrát byl dokonce primasem (1587, 1594-1598, 1601, 1602).
   Jako paumistr obecní se objevuje jen čtyřikrát (1591, 1592, 1606, 1610).
   Roku 1595 byl vyslán jako delegát na zemský sněm. Účastnil se organizace plzeňské válečné výpravy proti Turkům v roce 1594 a byl vyslán na „mustruňk“ do Znojma.
   Roku 1611 byl císařským celníkem.


  • hrob

   kostel sv. Bartoloměje v Plzni


  • poznámky

   Šebestián Pechovský byl dvakrát ženat. Poprvé se oženil roku 1575 s Annou, rozenou Voldánovou, která byla vdovou po Janu Krumlovském. Společně s Annou dal postavit roku 1599 na saském předměstí kostelík sv. Fabiána, Šebestiána a sv. Anny.
   Z tohoto manželství se narodil syn Florián Ferdinand. Z prvého manželství si Anna přivedla syna Pavla Krumlovského. Anna umírá 18. 12. 1607 a je pohřbena v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni, jak svědčí dochovaný náhrobek.
   Jeho druhou ženou byla Juliana, rozená Thonnerová. S ní měl syna Emanuela (umírá roku 1641) a dceru Julianu Kateřinu (umírá před rokem 1630).


  • obrazy

   img0091.jpg img0092.jpg img0093.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Biografie paumistrů obecních z let 1550–1620"


  • stavby

   Pechovský dům
   náměstí Republiky 40/289


  • události

   20. 10. 1599
   Polepšení erbu Šebestiána Pechovského z Turnštejna 1598
   Založení kostela sv. Rocha 14. 2. 1595
   Porada delegátů českých královských měst


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Erb Šebestiána Pechovského z Turnštejna Zdroj: Archiv města Plzně, Rodinný archiv Stehlíků, i. č. 491, sign. 1f65 - Kniha znaků erbovních měšťanů plzeňských Fabiana Františka Stehlíka.