Encyklopedie Plzně

Jan Kotorovský

  Jan Kotorovský


  • – † před 8.9.1609


  • mlynář a měšťan plzeňský


  • šlechtický predikát

   ze Lvovan


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1578 byl jako člen městské rady pohnán nekatolickými měšťany Rajským a Fogtem před větší zemský soud, že je utiskuje pro víru.


  • zaměstnání

   Jan Kotorovský byl volen 20 krát do úřadu konšelského, a to v letech 1577, 1579, 1581, 1584-1592, 1594-1597, 1599, 1601, 1603, 1604. Roku 1599 byl purkmistrem.
   V úřadu paumistrovském je prokázán v šesti obdobích (1598-1600, 1602-1604).
   V roce 1566 vedl vojenskou hotovost k Praze proti Turkům.
   V pěti letech je také zaznamenám mezi obecními staršími (1578 ,1582 , 1605-1607 ). V roce 1605 byl úředníkem dvora doubravského, v letech 1583-1585 byl snad rychtářem. V roce 1604 byl delegován na zemský sněm.


  • poznámky

   Jeho první ženou byla Maruše, prvně ovdovělá Reginová. S ní měl dcery Maruši a Alžbětu. Z prvního manželství si Maruše přivedla syna Bernharta. Kšaft Maruše Kotorovské je datován 29. říjnem 1593.
   Jeho druhou ženou se stala Regina, rozená Zelenderová. S ní měl syna Václava a čtyři dcery – Lidmilu, Evu, Kateřinu a Veroniku.

   Za péči o dvořany při pobytu císařského dvora v Plzni v letech 1599–1600 mu bylo majestátem z 10. 1. 1600 povoleno, aby se psal ze Lvovan a byl mu dán erb: štít je šikmo dělený černo-modrý, ve štítě je lev obrácený k pravé straně, stojící na zadních nohách, v předních drží zlatý kříž, ocas má zdvižený nahoru. Polovice lva v černém poli je zlatá, v modrém stříbrná. Kolčí helm s korunou a přikryvadly zlatými černými a stříbrnými modrými. Nad tím jsou dva buvolí rohy, pravý stříbrný modrý, levý zlatý černý. Mezi nimi je polovina zlatého lva, držícího kříž.


  • obrazy

   img0090.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Biografie paumistrů obecních z let 1550–1620"


  • stavby

   Gerlachovský dům
   Dřevěná 4/344 U Zlatého růžence
   Dřevěná 11/104 U Radlice
   náměstí Republiky 37/236 U Bílého lva
   Pražská 15/84
   majitel


  • události

   9. 1. 1600
   Povýšení Jana Kotorovského do šlechtického stavu


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Erb Jana Kotorovského ze Lvovan Zdroj: Archiv města Plzně, Rodinný archiv Stehlíků, i. č. 491, sign. 1f65 - Kniha znaků erbovních měšťanů plzeňských Fabiana Františka Stehlíka.