Encyklopedie Plzně

Daniel Kašpárek

  Daniel Kašpárek


  • – † před 23.10.1648 Plzeň


  • nákladník vaření piva, mistr řeznický


  • šlechtický predikát

   z Palatinu


  • vzdělání

   zahraniční školy


  • zaměstnání

   V seznamech konšelů je uváděn dvanáctkrát, a to bez přestávky v letech 1603-1614. V letech 1612, 1613, 1614 je uváděn dokonce jako primas.
   Jako paumistr obecní je uveden v letech 1615 a 1616.
   V roce 1602 byl rychtářem. V roce 1606 byl zvolen krajským berníkem, v letech 1607, 1609 a 1610 je uváděn jako úředník nad poddanými, v roce 1609 byl zároveň prokurátorem kostelníků františkánského kostela. V roce 1616 byl výběrčím posudného v plzeňském kraji.


  • poznámky

   Byl synem Jana Kašpárka z Palatinu a Lidmily z Lvovan, rozené Žďárské z Lovče. Studoval zřejmě na zahraničních školách. Měl pravděpodobně čtyři sestry: Kateřinu, provdanou za Jakuba Berbeka z Kunwaldu, Lidmilu, provdanou za Jana Kryštofa Krocína, Voršilu, provdanou za Jiřího Pergera, a Annu, provdanou Krešpírkovou.
   Sám Daniel byl dvakrát ženat. První ženou byla Kateřina, její příjmení známo není. S ní měl dva syny, Benedikta a Rudolfa. Druhou ženou byla Alžběta, bližší údaje o ní opět nejsou známy. Z tohoto manželství se narodil syn Jan Daniel. Alžběta byla jeho ženou již v roce 1629.
   Byl dobrodincem kostela sv. Bartoloměje, r. 1596 přeložil z latiny Život blahoslavené panny Kateřiny Seneské. Pravděpodobně on nebo jeho otec Jan se zasloužili o zaklenutí kostela Všech svatých na Roudné, a proto byl jejich erb vymalován na klenbě presbytáře.

   Predikát z Palatinu zdědil po svém otci Janovi, který byl nobilitován . Erbovní list se však nezachoval. Šlo zřejmě o společnou nobilitaci s Blovským, Pechovským a Zumrem.


  • obrazy

   img0085.jpg img0086.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Biografie paumistrů obecních z let 1550–1620"


  • rodiče

   Jan Kašpárek


  • stavby

   U Zlatého křížku
   náměstí Republiky 14/107
   majitel domu


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Erb Daniela Kašpárka z Palatinu Zdroj: Archiv města Plzně, Rodinný archiv Stehlíků, i. č. 491, sign. 1f65 - Kniha znaků erbovních měšťanů plzeňských Fabiana Františka Stehlíka.