Encyklopedie Plzně

Jan Kleo

  Jan Kleo


  • Hostouň – † z 1. na 2.5.1613 Plzeň


  • učitel městské školy


  • šlechtický predikát

   z Roudné


  • měšťan od

   30. 8. 1580


  • vzdělání

   pražská jezuitská universita, 5. 1. 1573 se stal mistrem svobodných umění


  • zaměstnání

   1577–1580 řídil školu v Českém Krumlově
   od 1580 působí v Plzni
   Dlouhou řadu let působil v městské radě, celkem 21 volebních období (1586-1588, 1591-1593, 1595-1598, 1600, 1602-1611). V letech 1603, 1604 a 1611 byl dokonce primasem.
   V paumistrovském úřadu působil po sedm let (1600-1604, 1606, 1610).
   V roce 1595 byl rychtářem .V roce 1599 byl berníkem plzeňského kraje. V roce 1609 spravoval kostelní počet dejšinský.


  • hrob

   kostel Nanebevzetí P. Marie v Plzni


  • poznámky

   Jan Kleo byl dvakrát ženat. Poprvé se Zuzanou v Hyršova, s níž měl syna Jana, který se stal knězem. Jeho druhou ženou byla Eva, rozená Purkrábková. S ní měl syny Václava Theofila a Rudolfa a dcery Voršilu a Annu. Ke druhému sňatku dochází někdy v letech 1584-1591.

   Majestátem ze 17. 9. 1588 bylo Janu a Václavu Kleům a Adamu Hyršovi povoleno, aby se psali z Roudné a byl jim dán erb: štít šikmo dělený zlato-modrý. V obou polovinách je lev k pravé straně obrácený ve skoku, s vyplazeným červeným jazykem a se zdviženým ocasem. Přední díl lva až po kyčle je modrý, zadní zlatý. Přes něj a mezi polovicemi jsou dvě šikmá břevna vedle sebe – červené a stříbrné. Kolčí helm s přikryvadly stříbrnými červenými a modrými zlatými a s korunou s polovicí modrého jelena až po zadní kýty, se zlatými rohy o osmi parozích.


  • obrazy

   img0084.jpg img0087.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Biografie paumistrů obecních z let 1550–1620"


  • osoby

   Kašpar Stehlík


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Epitaf Jana Klea z Roudné