Encyklopedie Plzně

Karel Weiss

  Karel Weiss


  • * 3.10.1875 Bukovec – † 14.5.1942 Plzeň


  • spolumajitel papírny C. a W. Weiss v Bukovci


  • zajímavé okolnosti

   Rodina byla ryze německá i za první republiky.


  • bydliště

   Plzeň, Husova 18
   od 1933 vila na Karlovarské třídě 67


  • vzdělání

   německá reálka v Plzni


  • poznámky

   Kromě papírny v Bukovci vlastnili bratři Weissové i pilu v Unterachu v Rakousku.

   Po jeho smrti připadl hlavní podíl dědictví jeho manželce Eugenii. Jejich adoptivní dcera Marie, žijící trvale v Rakousku, zplnomocnila svoji matku ke správě veškerého majetku v Československu. Veřejnými společníky firmy C. a W. Weiss tak byly - Eugenie Weissová s dcerou Marií a vdova po Vilému Weissovi s dětmi.


  • obrazy

   img1016.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Weiss Karel "


  • partneři

   Eugenie Weissová (Kregczy)
   sňatek: 6. 4. 1901


  • rodiče

   Karel Weiss
   Stefanie / Štěpánka Weissová (Rokytová)


  • sourozenci

   Vilém Weiss


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 23. 07. 2019

Karel Weiss. Zdroj: Archiv města Plzně, fond Karel Weiss, i. č. 254/1, kart. KB 1456.