Encyklopedie Plzně

Karel Východský

  Ing. Karel Východský


  • * 22.2.1896 Bílý Kostelec – † 27.8.1977 Plzeň


  • věnoval se nezaměstnanosti a byl činný v odboji


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1918 se přihlásil jako dobrovolník do armády při obsazování Slovenska. Tehdy nezakročil proti protestujícím dělníkům, kterým byla sražena mzda, a byl souzen divizním soudem v Bratislavě pro zločin vzpoury. Vina se však neprokázala, a tak byl propuštěn.


  • vzdělání

   1905–1908 obecná škola v Plzni
   1908–1915 reálka v Plzni
   1918–1922 ČVUT v Praze, obor chemicko-technologické inženýrství

  • vyznamenání a pocty

   řád Za pomoc v těžkých dobách 1918–1919
   řád Za zásluhy o čsl. armádu I. stupně
   1947 Československý válečný kříž 1939
   1966 řád Za zásluhy o výstavbu


  • dílo

   1932 kniha šesti povídek Ghetto
   pouze v rukopise divadelní hra Peníze (Oheň)


  • zaměstnání

   dělník, později technický úředník ve Škodových závodech
   výuka chemie a francouzštiny v Žilině
   od 1923 Škodovy závody v ocelárně a posléze ve slévárně kovů
   1926 akviziční úředník u firmy Mořic Bondy
   1938 redaktor měsíčníku Průhledy
   1945–1950 technický úředník Hutní prodejny (právní nástupce firmy Mořic Bondy)

  • politická orientace

   od 1938 člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   1934 jednatel Družstva pro kolonizaci nezaměstnaných v Plzni
   od 1935 podporující člen Sdružení pro podporování německé emigrace
   člen Dnešního díla a následně člen výboru na něj navazujícího Literárně uměleckého klubu


  • poznámky

   Dne 19. 11. 1939 byl zatčen gestapem a pro rozšiřování ilegálního časopisu "V Boj" byl lidovým soudem v Berlíně odsouzen pro přípravu velezrady. Konce války se dočkal v Terezíně.


  • obrazy

   img1022.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Ing. Karel Východský"


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 16. 09. 2022

Karel Východský, muž v saku. Zdroj: Archiv města Plzně, fond Karel Východský, i. č. 247, kart. LP 673.