Encyklopedie Plzně

Jiří Holenda

  Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.


  • * 7.6.1933 Písek – † 28.8.2023


  • matematik, vysokoškolský pedagog, první rektor ZČU


  • zajímavé okolnosti

   V listopadu roku 1989 jako řečník vystoupil na podporu stávkujících studentů na plzeňském náměstí Republiky.
   Prosazovat myšlenku na sloučení Vysoké školy strojní a elektrotechnické s plzeňskou Pedagogickou fakultou v ZČU.


  • vzdělání

   do 1959 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  • jiné pocty

   1998 Pečeť města Plzně
   Čestná medaile Bernarda Bolzana
   1998 čestný titul doctor honoris causa na londýnské Brunelově univerzitě
   2016 Dvorany slávy Pkzeňského kraje


  • zaměstnání

   učitel matematiky a fyziky v Sušici a v Kašperských Horách
   od 1961 na katedře matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (1989 jmenován rektorem)
   po vzniku ZČU pověřen jejím vedením
   1. 3. 1992 – 1998 rektor ZČU
   od 1991 člen Zastupitelstva města Plzně

  • odborné a zájmové organizace

   od 1952 člen Jednoty českých matematiků a fyziků
   předseda komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení výzkumných záměrů
   deset let pracoval v týmu expertů při Asociaci evropských univerzit EUA


  • obrazy

   img1283.jpg img1284.jpg


  • související odkazy

   https://tritius.plzen.eu/


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 30. 08. 2023

AmP, Magistrát města Plzně, i. č. O 18231, sign. KB 5881