Encyklopedie Plzně

Bernard Bedřich Hora

  Bernard Bedřich Hora


  • * 11.8.1784 Plasy – † 2.10.1862 Plzeň


  • městský návladní


  • vzdělání

   zprvu doma od kněží cisterciáckého řádu
   gymnázium v Praze (šest let)

  • vyznamenání a pocty

   11. 9. 1835 malá zlatá medaile (za zvláštní zásluhy)


  • zaměstnání

   praxe na panství smiřickém
   na panství čemínském - vrchní písař, posléze důchodní

   15. 3. 1814 ustanoven za správce obce plzeňské
   30. 12. 1821 svěřen mu obor návladního (v letech 1819 a 1820 guberniální vyšetřování pro špatné hospodaření s obecním jměním - Hora získal pochvalu a tehdejší návladní byl zbaven funkce)
   - vykonával povinnosti nezkoušeného rady (1822 vzat pod přísahu)

   13. 8. 1855 na odpočinek


  • poznámky

   druhý syn Šimona Hory, důchodního na plaském panství (patřící cisterciákům)

   jeho bratr Lochelius, kněz premonstrátského řádu, byl dne 1. 11. 1819 ustanoven profesorem plzeňského gymnázia


  • prameny, literatura


  • partneři

   Eliška/Alžběta Horová (Peithnerová)
   sňatek: 24. 8. 1824 Plzeň


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 07. 02. 2023