Encyklopedie Plzně

Václav Malý

  Václav Malý


  • * 21.9.1950 Praha


  • Římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský


  • zajímavé okolnosti

   1977 podepsal Chartu 77. Byl jedním ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v roce 1979 byl zbaven státního souhlasu a téhož roku byl bez soudu vězněn za podvracení republiky.


  • vzdělání

   Gymnázium v Praze na Zatlance
   1969–1976 cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích
   Vysvěcen na kněze 1976

  • vyznamenání a pocty

   1997 Čestná medaile Tomáše Garrigua Masaryka za věrnost jeho odkaz
   1998 řád T. G. Masaryka III. třídy
   zlatá svatovojtěšská medaile Arcibiskupství pražského za úsilí o svobodu církve národa
   8. 3. 2012 laureát Ceny Arnošta Lustiga
   2019 čestné občanství v /raze 5
   2021 Řád čestné legie, nejvyšší francouzské státní vyznamenání
   2022 Cena 1. června


  • zaměstnání

   1977 a 1978 kaplan na plzeňském arciděkanství a administrátor farnosti v Liticích.
   1980–1989 topič či zeměměřičský figurant, zároveň však tajně vykonával kněžskou službu a podílel se na tvorbě katolického samizdatu.
   Rok byl mluvčím Charty 77
   1989 mluvčí a spoluzakladatel Občanského fóra
   1990–1996 kněz v praze
   1. 12. 1996 jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta
   zakládající člen a člen správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
   3. 12. 1996 jmenován titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským (vysvěcen byl 11. ledna 1997)


  • související odkazy

   https://cs.wikipedia.org/
   https://www.plzen.eu/


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 23. 05. 2022