Encyklopedie Plzně

Osvald Ludwig Mannl

  Osvald Ludwig Mannl


  • * 25.12.1841 Políkno u Toužimi – † 29.1.1915 Klášter Teplá


  • katolický kněz, premonstrát, středoškolský profesor, historik, arcibiskupský notář a konsistorní rada


  • bydliště

   od 2.11. 1911 klášter Teplá


  • vzdělání

   gymnázium v Praze a Chebu
   od 1861 premonstrátský řád
   8. 10. 1865 řeholní sliby
   15. 7. 1866 vysvěcen na kněze
   historie na pražské univerzitě

  • vyznamenání a pocty

   1901 rytířský kříž Řádu Františka Josefa


  • zaměstnání

   Německé státní gymnázium v Plzni (dějepis a zeměpis), v letech 1895–1911 ředitel
   od 1900 arcibiskupský notář
   1912 jmenován vládním radou

  • odborné a zájmové organizace

   od 1875 člen Jednoty pro dostavění katedrály sv. Víta
   od 1908 konzistorní rada
   od 1909 komisař pro náboženskou výchovu na německé reálce v Plzni


  • hrob

   Teplá


  • obrazy

   img0814.jpg img0815.jpg img0816.jpg img0817.jpg


  • související odkazy

   https://cs.wikipedia.org/
   https://www.portafontium.eu/
   záznam o narození v matrice https://www.portafontium.eu/
   záznam v matrice zemřelých


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 03. 05. 2022

AmP, Archiv města Plzeň, pobytová evidence, přihláška k pobytu