Encyklopedie Plzně

Karel Werstadt

  Ing. Karel Werstadt


  • * 4.11.1879 Plzeň – † 8.12.1968 Plzeň


  • ředitel plzeňské vodárny; odborník na vodárenství, lázeňství a příbuzné obory


  • zajímavé okolnosti

   Byl publicisticky činný.


  • vzdělání

   obecná škola v Plzni
   1890–1897 česká reálka v Plzni
   1897–1901 České vysoké učení technické v Praze (obor stojní inženýrství)


  • zaměstnání

   od 7. 7. 1902 vodárenská kancelář města Plzně (do jeho agendy příslušely také otázky zdravotně-technické)
   od 1916 vedoucí plzeňské vodárny
   1925 jmenován prvým ředitelem vodárny
   1931 pověřen správou městských lázní
   1937 jmenován ústředním technickým radou
   1940 pensionován

  • odborné a zájmové organizace

   1922 vybudoval ústav pro zkoumání potravin
   od 1907 člen výboru inženýrského spolku v Plzni (1928–1931 a 1939 jeho předsedou)
   1932–1951 vodárenským redaktorem časopisu Plyn a Voda


  • poznámky

   rodiče Karel a Anna, roz. Hynaisová
   sňatek s Vilmou, roz. Freudenbergovou (nar. 1879), manželství bezdětné


  • obrazy

   img0499.jpg img0507.jpg img0508.jpg


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Jaroslav Werstadt
   Josef Werstadt


  • autor

   Fan, ŠPf.


Aktualizováno: 24. 03. 2021

AmP, Sbírka úmrtních oznámení, Werstadt Karel