Encyklopedie Plzně

Ebenezer Otter

  Ebenezer Otter


  • * 7.2.1980 Praha – † 20.5.1980 Plzeň


  • první farář plzeňského Českobratrského kostela M. Jana Husi


  • zajímavé okolnosti

   Vstřícný k sjednocovacím snahám českých protestantů - i jeho zásluhou se podařilo již v říjnu 1918 sjednotit luteránský a reformovaný sbor


  • vzdělání

   bohoslovectví ve Vídni a Basileji


  • zaměstnání

   1914 farář reformovaného (helvétského) sboru
   1921 farářem sboru Plzeň-západ
   vyučoval náboženství na místních školách
   1956 do důchodu
   dne 28. 10. 1937 zvolen seniorem plzeňského siniorátu

  • odborné a zájmové organizace

   od mládí se angažoval v protestantském Klimentském sboru
   činný ve spolcích Církve českobratrské evangelické


  • poznámky

   za první světové války několikrát vyšetřován rakouskými úřady

   16. 5. 1944 zatčen gestapem za šíření projevů E. Beneše a odsouzen na pět let (ale díky vývoji války se již v květnu 1945 ujímá vedení sboru)


  • prameny, literatura


  • objekty

   Pamětní deska Enenezeru Otterovi a Janě Otterové
   pamětní deska: Němejcova 2/02


  • události

   8. 11. 1918
   Evangelíci k bělohorskému výročí


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 12. 07. 2021