Encyklopedie Plzně

Šimon Plešer (Plesser)

  Šimon Plešer (Plesser)


  • * 2.10.1649 Plzeň – † 8.6.1698 Plzeň


  • prachař


  • bydliště

   1676–1682 Plzeň, vnitřní město čp. 56
   1682–1698 Plzeň, vnitřní město čp. 32

  • měšťan od

   19. 6. 1673


  • hrob

   hřbitov u kostela sv. Bartoloměje v Plzni


  • poznámky

   rodiče Tomáš, městský podruh a Markéta

   I. manželka Kateřina Michlová, sňatek 10. 7. 1674 Plzeň
   II. manželka Magdalena Pitlíková, sňatek 3. 11. 1693 Plzeň
   děti: Antonín, Šimon, Barbora, Ondřej, Anna

   Dne 11. 9. 1676 koupil s manželkou dům čp. 56 od Kryštofa Harlase, dne 17. 7. 1682 jej prodal Filipu Tošnerovi a sám si koupil dům čp. 32 od dědiců po Dorotě Michlové.

   V roce 1696 byl kárán městskou radou, že způsobil výbuch ve své prachárně nedaleko popraviště. Dne 6. 6. 1698 byl v jeho dílně opět výbuch, který zabil jeho učedníka Zikmunda Zikmundovic z Rokycan, a na jehož následky zemřel i on. Ovšem ještě druhý den po výbuchu byl schopný sepsat závěť.


  • ulice

   Veleslavínova
   současný název ulice, v níž bydlel


  • události

   6. 6. 1698
   Výbuch skladu střelného prachu
   městský prachař


  • související odkazy

   https://digiarchiv.plzen.eu
   dům čp. 56 – fol. 81, 163v
   dům čp. 32 – fol. 162
   https://digiarchiv.plzen.eu
   kárán za výbuch https://digiarchiv.plzen.eu
   fol. 32 (závěť) https://digiarchiv.plzen.eu/
   fol.131 (přijetí za měšťana) https://portafontium.eu/
   záznam o narození
   další související odkazy (3)...


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 03. 06. 2021