Encyklopedie Plzně

Karel Škoda

Aktualizováno: 11. 05. 2021

Emil Škoda se svým synem Karlem. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 3739, sign. 329/1.