Encyklopedie Plzně

Karel Loevenstein

  JUDr., dr. techn. h.c. Karel Loevenstein


  • * 24.7.1885 Hradec Králové – † 2.2.1938 Praha


  • právník, průmyslník a národohospodář., generální ředitel a prezident Škodových závodů


  • vzdělání

   do 1903 české gymnázium v Praze v Truhlářské ulici
   od 1904–1911 právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  • jiné pocty

   1937 mu byl za zásluhy o hospodářský rozvoj Škodovky udělen čestný doktorát technických věd brněnskou Vysokou školou technickou


  • zaměstnání

   1911 pražská filiálka Vídeňské bankovní jednoty
   studijní pobyt ve Francii a Anglii
   1914–1918 zástupce vojenské správy v Plzni
   od 1919 tajemník generálního ředitele Škodových závodů
   od 1923 generální ředitel (1934 potvrzen ve funkci ředitele a předsedy správní rady)

  • odborné a zájmové organizace

   člen předsednictva Ústředního svazu československých průmyslníků a člen správní rady Živnobanky a Anglo-prago-banky


  • hrob

   Dobřenice


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 13. 04. 2021