Encyklopedie Plzně

Josef Sajdl

  Josef Sajdl


  • * 22.10.1882 Šumburk nad Desnou – † 7.3.1948 Praha


  • poslanec Národního shromáždění


  • bydliště

   od 1920 Praha-Karlín


  • vzdělání

   česká obecná škola
   německé školy v Šumburku a Tanvaldu
   vyučil se elektromechanikem u firmy Křižík
   tříletá pokračovací průmyslová škola


  • zaměstnání

   různé průmyslové podniky (J. a J. Frič, Laurin a Klement)
   účetní Okresní nemocenské pokladny na Smíchově
   1920 – 3. 9. 1924 poslanec Národního shromáždění (na svůj mandát rezignoval)

  • politická orientace

   Československá strana národně socialistická
   1904–1912 a 1921–1927 tajemník ústředního výkonného výboru
   1919–1920 člen ústředního výkonného výboru strany za mládež
   1912–1920 vyslán stranou do Plzně, kde ustanoven krajským (župním) stranickým tajemníkem

  • odborné a zájmové organizace

   redakce Mladých proudů, jednatel Odborového sdružení kovopracovníků, redaktor časopisu Český kovopracovník
   1904–1912 redaktor časopisů Lid a Obrana venkova
   1913–1915 předseda tiskárny Melantrich a vydavatelského družstva Českého slova
   v Plzni vedl redakci týdeníku Česká demokracie (později Český směr)


  • poznámky

   sňatek s Boženou (Beatrix), roz. Peřinovou (nar. 3. 11. 1886 Velké Popovice)
   děti Jarmila (nar. 1903), Vladimír (nar. 1906), Jiří (nar. 1908)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 01. 04. 2021