Encyklopedie Plzně

Josef Petřík

  Josef Petřík


  • * 23.12.1873 Druztová – † 20.6.1945 Praha


  • poslanec Národního shromáždění


  • vzdělání

   trojtřídní obecná škola
   různé vzdělávací a odborné kurzy
   od 1886 v učení u obuvnického mistra


  • zaměstnání

   obuvnický dělník (po celé Evropě, mj. Vídeň, Berlín, Mariánské Lázně, Plzeň)
   od února 1908 tajemník Svazu západočeských domkářů a malorolníků v Plzni
   od 1905 sociálně demokratický odborový předák
   listopad 1919 – listopad 1924 předseda Okresní správní komise v Plzni
   1920–1935 senátor Národního shromáždění za československou sociální demokracii (zemědělská agenda, pozemková reforma)
   1920–1925 místopředseda senátního národohospodářského výboru

  • politická orientace

   Československá sociálně demokratická strana dělnická


  • poznámky

   sňatek 6. 7. 1909 s Magdalenou, roz. Raisovou (nar. 1. 8. 1887 Třemošná)
   děti Ladislav (nar. 1909) a Marie (nar. 1912)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 01. 04. 2021