Encyklopedie Plzně

František Pechman

  František Pechman


  • * 17.11.1873 Doubravka – † 23.3.1947 Plzeň


  • poslanec Národního shromáždění


  • vzdělání

   obecná škola
   3 roky reálné gymnázium v Plzni
   dvouletá Vyšší obchodní škola v Plzni


  • zaměstnání

   úřednicko-obchodnické profese (strojní v tkalcovně, v drogistickém obchodě, v bance Slavie, v továrně na hasičské náčiní a nářadí)
   od 1894 vlastní obchod smíšeným zbožím v Doubravce
   závod na výrobu sodové vody a pekárna
   od 1902 i výroba likérů a obchod vínem
   výroba stavebních hmot
   1911 zahájil parostrojní výrobu štěrku, 1912 otevřel strojní továrnu na cementové zboží
   1913–1914 podnikatelství staveb
   během války výroba sodové vody a lihovin
   od 1918 nová továrna na marmeládu
   po válce výroba sodové vody, cukrovinek a oplatkového zboží
   vlastnil lučební závod Elka v Plzni-Doubravce, kde vyráběl francovku a lihoviny
   od června 1919 13 let starosta Doubravky, po té první náměstek¨
   1925–1935 poslanec a 1935–1939 senátor Národního shromáždění (1925–1929 předseda poslaneckého výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu, 1929–1935 v čele poslaneckého živnostensko-obchodního výboru, 1935–1939 v téže pozici ve druhé komoře Národního shromáždění)

  • politická orientace

   Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská

  • odborné a zájmové organizace

   v Doubravce založil a vedl Občanskou besedu, tělocvičnou jednotu Sokol, místní hasičský sbor a bytové a stavební družstvo
   župní předseda Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské
   od 1914 člen Obchodní a živnostenské komory v Plzni (od 1925 její viceprezident, 9. 2. 1936 – 1945 její prezident)


  • hrob

   Plzeň, hřbitov u sv. Jiří


  • poznámky

   1. sňatek 2. 3. 1897 s Marií, roz. Kaderovou (nar. 14. 7. 1880 Plzeň, zemř. 1902)
   2. sňatek 8. 8. 1903 s Kateřinou, roz. Soukupovou (nar. 4. 3. 1882 Žákava, zemř. 1924)
   3. sňatek 8. 12. 1934 s Marií, roz. Jindrovou (nar. 7. 12. 1908 Chotěboř)
   děti Josef (nar. 1898), Alžběta (nar. 1899), Vlasta (nar. 1904), Františka (nar. 1906), Květoslava (nar. 1908)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 01. 04. 2021