Encyklopedie Plzně

Josef Hucl

  Josef Hucl


  • * 25.12.1871 Koterov – † 27.4.1948 Koterov


  • poslanec Národního shromáždění


  • zajímavé okolnosti

   Během války podporoval aktivity organizace Maffie.


  • zaměstnání

   rolník a majitel mlýna
   od 1908 člen správní rady banky Slávie (od 1909 její předseda)
   zakládající člen Plzeňské banky (člen dozorčí a správní rady, 193901501946 místopředseda správní rady)
   člen Hospodářského družstva v Plzni (1918–1927 v jeho čele)
   člen kuratoria Spořitelny české, člen výboru Ústřední jednoty hospodářských společenstev v Praze, ve správní radě Plzeňských parních mlýnů či První české zajišťovací banky v Praze
   1908–1911 poslanec zemského sněmu
   od 1918 poslanec Revolučního Národního shromáždění (10. 1. 1919 – 27. 2. 1920 předseda pojišťovacího výboru)
   od dubna 1920 senátor (1920–1925 předseda národohospodářského a místopředseda rozpočtového výboru)
   správa velkostatku v Kozolupech

  • politická orientace

   Agrární strana
   Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu


  • hrob

   Plzeň, hřbitov v Koterově


  • poznámky

   sňatek 21. 11. 1904 s Kateřinou, roz. Krásnou (nar. 6. 5. 1878 Doudlevce)
   syn Josef (nar. 1910)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 01. 04. 2021