Encyklopedie Plzně

Ludvík Tačner

  Ludvík Tačner


  • * 17.2.1889 Újezd u Plzně – † 25.8.1938 Plzeň  • zajímavé okolnosti

   1915–1918 odveden (hodnost poručíka)


  • vzdělání

   do 1908 I. česká státní reálka v Plzni


  • zaměstnání

   krátká praxe u firmy Simon v Doubravce, advokátní kancelář JUDr. Julia Wollnera v Plzni
   od 1. 12. 1910 do služeb města (statistická kancelář, městská výpravna)
   od 26. 9. 1911 prezidiální kancelář, do 25. 8. 1938 vedl její cizinecké oddělení jako aktuárský ředitel)

  • politická orientace

   Československá strana národně socialistická

  • odborné a zájmové organizace

   člen a starosta Sokola v Doubravce, člen Národní jednoty pošumavské, člen ochotnického spolky Tyl
   tajemník radničního klubu Československé strany národně socialistické a předseda její stranické organizace v Doubravce


  • poznámky

   sňatek 24. 6. 1919 s Annou, roz. Křivohlavou (nar. 1897)
   děti Lubomír (nar. 1920), Luďa (nar. 1923)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 24. 03. 2021