Encyklopedie Plzně

František Šrámek

  František Šrámek


  • * 13.5.1881 Padrť na Rožmitálsku – † 19.9.1948 Plzeň


  • městský úředník


  • vzdělání

   česká státní reálka v Plzni
   čtyři semestry Vysoké školy obchodní v Praze


  • zaměstnání

   jednoroční vojenská služba
   krátce bosenské dráhy
   od 12. 7. 1899 městské služby (účtárna městského stavebního úřadu, od 1904 městský berní úřad)
   1913 jmenován kontrolorem
   1919 náměstek přednosty a 1920 přednosta berního úřadu
   soudní znalec krajského soudu


  • poznámky

   1. sňatek 1903 s Marií, roz. Šourkovou (nar. 1882)
   děti František (nar. 1903), Otta (nar. 1912), Josef (nar. 1914, Jaroslav (nar. 1916)
   2. sňatek 1928 s Miladou, roz. Pavlíkovou (nar. 1901), manželství bezdětné


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 24. 03. 2021