Encyklopedie Plzně

Ferdinand Šedivý

  JUDr. Ferdinand Šedivý


  • * 28.4.1899 Plzeň – † 7.6.1968 Plzeň


  • právník


  • zajímavé okolnosti

   26. 2. 1948 byl jako člen Československé strany lidové rozhodnutím akčního výboru poslán na dovolenou a 31. 8. 1948 na základě rozhodnutí očistné komise ze služeb města propuštěn.


  • bydliště

   Plzeň, Klostermannova 3


  • vzdělání

   do 1918 české státní gymnázium v Plzni
   do 1925 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (při zaměstnání)


  • zaměstnání

   od 1. 10. 1918 v městských službách (výpomocná síla městské výpravny, od 1919 definitivní úředník prezidiální kanceláře, ředitel školního úřadu města)
   po válce přednosta úřadu cenové a hospodářské kontroly
   ústřední ředitel finanční služby

  • politická orientace

   Československá strana lidová


  • poznámky

   sňatek 24. 9. 1932 s Františkou, roz. Mertlovou (nar. 1905), dcera Hana (nar. 6. 9. 1939)


  • obrazy

   img0489.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 24. 03. 2021

ÄmP, Sbírka úmrtních oznámení, Šedivý Ferdinand