Encyklopedie Plzně

Augustin Skřivan

  JUDr. Augustin Skřivan


  • * 31.1.1883 Plzeň – † 1.9.1964 Plzeň  • zajímavé okolnosti

   17. 1. 1944 zatčen gestapem pro poslech zahraničního rozhlasu a přípravu velezrady a propuštěn ze služeb města.
   10. 11. 1944 Vrchním soudem v Drážďanech odsouzen na 5 let vězení (káznice v Bayreuthu a Landshutu), propuštěn v květnu 1945.


  • vzdělání

   české státní reálné gymnázium v Plzni
   do 1908 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


  • zaměstnání

   advokátní praxe u plzeňského advokáta JUDr. Františka Vrabce
   od 8. 6. 1910 do služeb města (ředitelství městských úřadů, od 1915 právní úřad pro technické záležitosti, od 3. 5. 1918 jeho přednostou)
   od 1935 náměstek ústředního ředitele správní a finanční služby
   od 1939 ústřední ředitel města Plzně
   od 1945 opět do služeb města
   od 1. 10. 1945 penzionován
   od července 1947 právní úředník plzeňské pobočky Národního pozemkového fondu
   od ledna 1951 převeden pod Krajský národní výbor v Plzni (agenda od zaniklého Národního pozemkového fondu)

  • odborné a zájmové organizace

   místopředseda plzeňské pobočky Jednoty samosprávných úředníků v Praze
   člen výboru Vysokoškolského svazu v Plzni
   předseda sekce samosprávného úřednictva při Československé národní demokracii
   člen Lidové univerzity Husovy, Osvětového svazu, Univerzitní extense


  • poznámky

   sňatek 16. 11. 1922 s Karlou, roz. Pešovou (nar. 1895 – 28. 9. 1969)
   dcera Jiřina (nar. 1923)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 24. 03. 2021