Encyklopedie Plzně

Antonín Řenč

  Ing. Antonín Řenč


  • * 25.5.1860 Krakov na Rakovnicku – † 19.9.1930 Plzeň


  • inženýr


  • vzdělání

   do 1880 střední škola
   vysokoškolská studia


  • dílo

   dokončení regulačního plánu, dozor nad stavbami obecních budov, tvorba projektů pro městské jatky atd. I po svém penzionování se jako úředně autorizovaný geometr zabýval mezníkováním obecních pozemků a veřejného statku, kromě toho se účastnil i parcelace chotěšovského panství.


  • zaměstnání

   zemský výbor
   od 1888 výpomocný technický úředník města Plzně (tvorba nového regulačního plánu města)
   koncem roku 1888 ředitelství pošt a telegrafů v Plzni
   15. 2. 1890 se vrátil do služeb města jako definitivní inženýr městského stavebního úřadu (do 31. 3. 1922)


  • poznámky

   1. sňatek s Marií, roz. Zákorovou (nar. 1867)
   dcery Antonie (nar. 1896), Růžena (nar. 1896) a Otylie (nar. 1899)
   2. sňatek s Růženou, roz. Seglovou (nar. 1869), manželství bezdětné


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 24. 03. 2021