Encyklopedie Plzně

Antonín Nádeník

  Antonín Nádeník


  • * 20.2.1889 Plzeň – † 14.10.1954 Plzeň


  • městský úředník


  • zajímavé okolnosti

   Za druhé světové války v odboji, 5. 7. 1944 zatčen gestapem, suspendován z funkce a vězněn.


  • vzdělání

   do 1908 české státní gymnázium v Plzni
   krátce práva na Univerzitě Karlově v Praze


  • zaměstnání

   od 1. 12. 1910 do městských služeb (výpomocná síla kanceláře pro sčítání lidu)
   městská statistická kancelář, volební kancelář
   od 8. 4. 1915 zástupce přednosty městské aprovizace
   od března 1919 – 1. 1. 1921 městský policejní úřad
   úřad pro tržnictví a živnosti
   od 1. 7. 1932 aktuárský ředitel (od října 1946 vrchní aktuárský ředitel)
   1945 – 24. 2. 1948 vedl Vyživovací a zásobovací úřad města Plzně

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední matice školská (předseda plzeňského odboru)


  • poznámky

   sňatek 30. 8. 1919 s Filipínou, roz. Svitákovou (nar. 1897)
   dcera Marie (nar. 1920)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 23. 03. 2021