Encyklopedie Plzně

Emanuel Mattas

  JUC. Emanuel Mattas


  • * 18.12.1884 Plzeň – † 19.12.1960 Plzeň  • vzdělání

   do 1903 české státní gymnázium v Plzni
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


  • zaměstnání

   od 1. 8. 1906 služba u města (policejní úřad do 1. 1. 1921)
   do listopadu 1922 policejní ředitelství
   opět městská služba - v ředitelství městských úřadů
   od 1. 5. 1925 ve finančně-právním referátu
   ústředí ředitelství služby finanční
   od 1. 1. 1932 pověřen vedením oddělení pro finančně-právní záležitosti
   1. 7. 1941 penzionován
   od října 1945 do konce roku 1950 Jednotný národní výbor v Plzni (agenda státního občanství)

  • odborné a zájmové organizace

   od 1910 členem a od 1921 starostu pěveckého spolku Smetana
   od 1932 starosta IV. pěvecké župy Pallovy
   Osvětový sbor Lidové univerzity Husovy


  • poznámky

   sňatek 25. 11. 1911 s Věnceslavou, roz. Bezuchovou (nar. 1889)
   děti Emanuela (nar. 1912), Jaromír (nar. 1915), Zdeněk (nar. 1918)


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 23. 03. 2021