Encyklopedie Plzně

František Sequens

  František Sequens


  • * 21.11.1836 Plzeň – † 14.6.1896 Praha


  • malíř, restaurátor


  • bydliště

   1863–1868 Itálie
   od 1868 Plzeň


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Plzni
   1853–1954 malířská akademie Praha
   1854–1859 studium v Mnichově (žák Wilhelma Kaulbacha)
   studium v Antverpách (žák Josefa Jindřicha Františka van Leriuse)
   1860 Praha - Klarovo stipendium
   1863 studium v Itálii


  • dílo

   obrazy:
   Navštívení Panny Marie
   Narození Krista
   Andělský pozdrav
   Oltářní obrazy, nástěnné a okenní malby v Praze (např. v chrámu sv. Víta) a v kostele sv. Bartoloměje v Plzni


  • zaměstnání

   1880 profesor náboženského a dějinného malířství na malířské akademii v Praze
   1887 rektorem malířské akademie


  • poznámky

   Věnoval se také restauraci nástěnných maleb (např. v arkýřové kapli na staroměstské radnici, fresky v románské kapli Sv. Kříže v Praze atd.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Mandl
   jeho žák


  • partneři

   Emilie Sequensová (Gerlachová)
   sňatek: 6. 2. 1869 Plzeň


  • související odkazy

   https://www.portafontium.eu
   záznam sňatku


  • autor

   Fan, ŠPf


Aktualizováno: 06. 04. 2021