Encyklopedie Plzně

Karel Adámek

  Karel Adámek


  • * 13.3.1840 Hlinsko – † 11.1.1918 Hlinsko


  • přísedící zemského výboru, okresní starosta Hlinska, spisovatel, etnograf


  • zajímavé okolnosti

   Inicioval výstavbu železniční trati Pardubice–Chrudim–Německý Brod.
   1874 z jeho podnětu založeno při městské škole v Hlinsku muzeum


  • měšťan od

   čestný měšťan plzeňský od 23.1. 1912; 1903 čestný občan Chrudimi


  • vzdělání

   obecná škola v Hlinsku
   nižší reálka v Chrudimi
   vyšší reálka v Praze (pro nemoc nedokončil)
   mnohé studijní cesty (např. 1867 Německo, Belgie, Francie, 1873 Itálie, 1878 Švýcarsko a Francie)


  • zaměstnání

   1865–1918 starosta okresu Hlineckého
   člen okresního zastupitelstva, místní školní rady, okresní školní rady chrudimské, místní školdozorce
   1883 nepřijal nabízený post purkmistr města Hlinsko
   1879–1901 poslanec Říšské rady
   1881–1913 poslanec Českého zemského sněmu
   od 1907 člen Panské sněmovny
   1907–1911 předseda Svazu českých okresů v království českém

  • politická orientace

   Národní strana svobodomyslná (mladočeská)


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   https://cs.wikipedia.org/


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 02. 03. 2021