Encyklopedie Plzně

Mikoláš Aleš

  Mikoláš Aleš


  • * 18.11.1852 Mirotice – † 9.7.1913 Praha


  • malíř


  • vzdělání

   škola v Písku
   1865 gymnázium v Písku (odešel pro neshody s pedagogem)
   1867 druhá třída písecké reálky
   učení u mistra malířského Mildeho v Písku
   1869–1876 Akademie výtvarných umění v Praze (u Josefa Matyáše Trenkwalda a Jana Swertse).


  • dílo

   V období let 1892–1904 navrhl malíř sgrafita pro devatenáct plzeňských domů, které stavěl Rudolf Štech (na náměstí Republiky, v Rooseveltově, Bezručově, Dominikánské, Solní i Sedláčkově ul., v ulici Tovární, Kollárově, Škodově, Nerudově, Klatovské, Purkyňově, Jagellonské, na Masarykově náměstí i v Lobzích), jeho sgrafita ale ozdobila také dům firmy Müller-Kapsa na nároží Dominikánské a Malé ulice. Slavný umělec vyzdobil také vilu, kterou si Štech postavil na rohu Klatovské a Dvořákovy ulice. Průčelí dodnes zdobí sv. Jiří a princezna. Ve všech případech se jednalo o realizace pro soukromé zadavatele. Alšovy realizace na třech domech v Plzni již dnes neexistují.
   Dva společné projekty R. Štecha a M. Alše vznikly i mimo Plzeň, a to ve Vodňanech, kde spolupracovali se stavitelem Mockrem při přestavbě děkanského kostela Narození Panny Marie, a v Písku, kde Štech stavěl hotel Rudolfa Dvořáčka U arcivévody Františka Ferdinanda, který byl vyzdoben podle Alšových návrhů.
   Kromě Plzně navrhl M. Aleš výzdobu pro řadu domů i v dalších městech, zejména v Praze.
   Mikoláš Aleš vytvářel pouze návrhy (kartony), vlastní fresky a sgrafita nikdy sám neprováděl, protože prý trpěl závratěmi a přenesení na fasádu realizovali jiní autoři (malíři D. J. Krajíček, J. Farkač a J. Bosáček).


  • zaměstnání

   Během studia si přivydělával vyučováním kreslení a drobnými ilustracemi.
   Návrhy pro Národní divadlo.

  • odborné a zájmové organizace

   1887 první starosta spolku Mánes


  • hrob

   Praha, Vyšehradský hřbitov


  • prameny, literatura


  • osoby

   Rudolf Štech
   přítel a spolupracovník


  • stavby

   Vila architekta a stavitele Rudolfa Štecha
   Klatovská třída 123/1202
   autor původních fresek
   Kollárova č. p. 107
   Kollárova 16/107
   autor návrhu sgrafit
   Vila Františka Rehwalda
   Rokycanská 28/87
   autor návrhu sgrafita
   Tovární č. p. 918
   Tovární 4/918
   autor návrhu sgrafit
   Tovární č. p. 119
   Tovární 6/119
   autor návrhu sgrafit


  • události

   27. 6. 1884
   Výstava obrazů soudobých umělců století 19. stol.
   Stavitel Štěch zahájil spolupráci s malířem Alšem


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 02. 03. 2021