Encyklopedie Plzně

Josef Böttinger (Boettinger)

  Josef Böttinger (Boettinger)


  • * 29.1.1839 Plzeň – † 14.10.1914 Praha


  • malíř a fotograf


  • bydliště

   od 1883 Praha
   1887–1889 USA
   Praha


  • vzdělání

   chemie na vysokém učení v Praze
   malířská akademie


  • zaměstnání

   praxe u Samuela Kohna v Praze
   praxe u Eugena Petersona v Příbrami
   od 1864 fotograf v Plzni (krátce společník J. M. Zýky)
   1887 v Millwaukee ředitel grafického ústavu
   vrchní inženýr v Ústřední hospodářské společnosti v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   člen Hlaholu, Měšťanské besedy, Sokola a Mňau


  • poznámky

   Do Plzně uvedl techniku chromografie.
   Kromě fotografie portrétní i architektury se zabýval také kresbou, ilustrací a karikaturou, často spojenou se společenským životem.
   Fotografoval měšťanské domy, veřejné budovy, průmyslové podniky i panoramata města. Po roce 1870 se začal zabývat světlotiskem, od roku 1877 fotolitografií.


  • obrazy

   img0078.jpg img0079.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Böttinger Josef"


  • děti

   Jindřich Böttinger (Boettinger)
   Hugo Böttinger (Boettinger)


  • související odkazy

   http://www.scheufler.cz/cs-CZ/


  • autor

   ŠPf, Fan


Aktualizováno: 01. 07. 2019

Přihláška k pobytu J. Böttingera Zdroj: Archiv města Plzně, Archiv města Plzeň, pobytová evidence - přihlášky k pobytu.