Encyklopedie Plzně

Bernardin Gaissler

  Bernardin Gaissler



  • malíř v Plzni


  • vzdělání

   1671–1674 se učil u neznámého plzeňského mistra
   1674–1676 u Jana Huffa v Plzni


  • poznámky

   25. 11. 1677 se v Plzni oženil s vdovou po mistru Janu Huffovi.
   Do cechu malířského přijat v Plzni v září 1678.
   1678 dodává s malířem Dominikem Pinquetim oltářní obraz do Písku.


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 15. 02. 2021