Encyklopedie Plzně

Emil Hadač

  prof. RNDr. Emil Hadač, DrSc.


  • * 10.5.1914 Bohdaneč – † 23.4.2003


  • geobotanik a krajinný ekolog, vysokoškolský pedagog


  • vzdělání

   1933–1938 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
   1939–1941 univerzita v Oslo
   1939 členem výzkumné expedice na Špicberky

  • vyznamenání a pocty

   1976 vyznamenání Zasloužilý pracovník ČSAV
   1984 Zlatá čestná plaketa ČSAV G. J. Mendela
   1988 Cena ČSAV


  • zaměstnání

   1941–1945 dělnická profese
   Městský úřad v Pardubicích
   1945–1947 odborný asistent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
   1948–1954 přednosta Státního ústavu pro výzkum peloidů ve Františkových Lázních.
   1948 vedl československou přírodovědnou výpravu na Island
   1954–1959 docent na Pedagogické fakultě v Plzni
   1959–1961 pedagog na Bagdádské univerzitě
   1961–1971 vedoucí vědecký pracovník Botanického ústavu ČSAV Průhonice
   1963 jmenován profesorem pro obor botanika, 1971 doktorem věd
   1971–1977 ředitel Ústavu krajinné ekologie ČSAV Praha
   1971–1981 šéfredaktor časopisu Vesmír
   1977–1978 vedoucí vědecký pracovník Ústavu krajinné ekologie ČSAV Praha
   od 1978 vědecký pracovník-konzultant Ústavu krajinné ekologie ČSAV Praha
   1978–1981 předseda pracovní skupiny pro dálkový průzkum Země programu Interkosmos.

  • odborné a zájmové organizace

   Od 1972 člen korespondentem ČSAV


  • související odkazy

   https://tritius.plzen.eu/authority/


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 15. 02. 2021