Encyklopedie Plzně

Jindřich Matoušek

  Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.


  • * 18.1.1974


  • kybernetik, vysokoškolský pedagog


  • vzdělání

   inženýrská a doktorská studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni

  • jiné pocty

   2006 cena profesora A. Danilevského (udělil výbor Matice české literární)
   2020 Cena města Plzně (za projekt Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu)


  • dílo

   Spoluautor monografie Mluvíme s počítačem česky, autor či spoluautor více než 150 odborných publikací.
   Zabývá se počítačovým zpracováním řeči, zejména syntézy řeči, a na aplikaci řečových technologií v každodenním životě.


  • zaměstnání

   Katedra kybernetiky ZČU v Plzni

  • odborné a zájmové organizace

   vědeckovýzkumný pracovník ve výzkumném centru NTIS.


  • události

   24. 11. 2020
   Udělení Ceny města Plzně za rok 2020
   oceněný


  • související odkazy

   https://www.plzen.eu/


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 11. 2020