Encyklopedie Plzně

Edmund Chvalovský

  Edmund Chvalovský


  • * 26.7.1839 Praha – † 1.10.1934 Soběslav


  • režisér, herec


  • zajímavé okolnosti

   jako samouk se zabýval fyzikou, matematikou, astronomií, dějinami umění a hudbou, kreslil, maloval.


  • vzdělání

   Akademické gymnázium v Praze, vyšší reálka a technika (nedokončeno)


  • zaměstnání

   od 1855 s ochotníky v klášteře sv. Anežky Na Františku, další staroměstské soubory
   od 1860 Švestkovo divadlo v Praze
   od 1862 Prozatímní divadlo v Praze
   1865–1866 režisér plzeňské činohry (vedl Švandovu společnost v Plzni)
   od 1873 režisér opery Prozatímního divadla
   od 1876 i režisér činohry Prozatímního divadla
   1881–1901 Národní divadlo v Praze
   po 1901 v důchodu spolupracuje s ochotníky v Soběslavi

   1873 vyučoval deklamaci, mimiku a dějiny umění na operní škole Prozatímního divadla
   1892–1894 vyučoval na Dramatické škole Národního divadla


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 11. 11. 2020