Encyklopedie Plzně

Josef Beran

  ThDr. Josef Beran


  • * 29.12.1888 Plzeň – † 17.5.1969 Řím


  • profesor pastýřského bohosloví na teologické fakultě v Praze, arcibiskup pražský, kardinál


  • zajímavé okolnosti

   Po 17. listopadu 1939 byl často vyslýchán gestapem, po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha byl zatčen, internován a krutě vyslýchán ve věznici na Pankráci. Poté byl převezen do koncentračního tábora v Terezíně, následně až do osvobození vězněn v koncentračním táboře Dachau.


  • bydliště

   1888 Prokopova 20, Plzeň
   1907 a 1911 Křížkova 479, Plzeň


  • vzdělání

   obecná škola pro hochy Plzeň
   c. k. české státní gymnázium v Plzni, Husova ul.
   1907–1911papežská univerzita Řím (filozofie a teologie)
   1912 doktorát teologie


  • zaměstnání

   Od 1912 působil jako kaplan v Chyši u Žlutic.
   Od ledna 1914 do vypuknutí války působil v Praze na Proseku a pak v Michli. Mimo jiné jako kaplan pečoval o hluchoněmé v Útulku sv. Josefa v Krči a od roku 1917 byl dvanáct let katechetou a pedagogem na učitelském ústavu školských sester U sv. Anny v Praze na Novém Městě.
   V roce 1925 se stal ředitelem všech řádových škol.
   Od roku 1928 přednášel jako suplent a od roku 1929 jako asistent pastorální teologii na teologické fakultě UK.
   1932–1942 rektor Arcibiskupského semináře
   17. 4. 1946 jmenován řádným profesorem teologické fakulty UK.
   4. 11. 1946 jmenován 33. pražským arcibiskupem - 8. 12. přijal biskupské svěcení.
   Od roku 1949 internován.
   10. 1. 1965 jmenován papežem Pavlem VI. kardinálem. Následně mu byl umožněn odlet do Říma.


  • hrob

   původně ostatky uloženy v bazilice sv. Petra v Římě, v roce 2018 přeneseny do katedrály sv. Víta v Praze


  • pojmenované ulice

   Kardinála Berana (Plzeň)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Marie Michálková
   korespondenční styky


  • ulice

   Prokopova
   bydliště k roku 1888 Křížkova
   bydliště 1907–1910, 1911


  • osoba na objektech

   Pamětní deska kardinálu Josefu Beranovi
   pamětní deska: Křížkova 1/01 Pamětní deska Josefa Berana
   pamětní deska: náměstí Republiky 0/02


  • události

   17. 11. 2019
   Odhalení pamětní desky kardinála Josefa Berana


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 19. 06. 2019