Encyklopedie Plzně

Rudolf Jindřich

  Rudolf Jindřich


  • * 21.1.1882 Touškov – † 14.6.1968 Praha


  • malíř a grafik


  • vzdělání

   1902–1906 žák všeobecné školy Akademie výtvarných umění ve Vídni (u prof. Deluga)
   1905–1906 Akademie výtvarných umění v Praze, speciálka krajinářské školy prof. Ottenfelda na pražské akademii


  • dílo

   V Plzni maloval fresky a opravoval Alšova sgrafita na plzeňských budovách, také fresky na radnici a v kostele Všech svatých.
   Pro plzeňské divadlo navrhoval scénické výpravy (např. pro operu J. Bartovského Píseň modrých hor, Smetanových oper Libuše či Tajemnství)


  • zaměstnání

   od 1929 Praha, památkový úřad
   po 1945 Liberecko
   později opět Praha
   1948 předseda Akčního výboru, člen výboru Severočeského díla

  • odborné a zájmové organizace

   1907 spoluzakladatel umělecké společnosti Mha
   člen Sdružení západočeských výtvarníků
   od 1930 člen Sdružení výtvarníků v Praze


  • prameny, literatura


  • stavby

   Interiéry místností umělecké skupiny MHA
   Sedláčkova 39/264
   umělecká výzdoba interiéru


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 10. 11. 2020